Home / Tag Archives: tìm việc làm kiến trúc

Tag Archives: tìm việc làm kiến trúc

Hấp dẫn nghề thiết kế kiến trúc

Tập trung cải tiến chương trình đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ giảng dạy để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Với nhiều bạn trẻ vừa tốt nghiệp THPT, chọn lựa học một ngành chuyên môn để làm hành trang vào đời …

xem blog