Home / Huyền Trang

Huyền Trang

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 20: Cụm động từ có 2 dấu trọng âm

– Khi cụm động từ có 2 dấu nhấn âm được dùng trong đoạn hội thoại, thì cả động từ và phần particle thường được đánh dấu nhấn từ: ,hang, a’round                   It was freezing cold, so I didn’t want to HANG aROUND. ,get a’long                        My brother and I don’t …

xem blog